logo huisartsen pirroen kortrijk

De artsen

In onze praktijk werken we met 4 artsen samen. Door als groep te werken en regelmatig te overleggen kunnen we nog betere zorgen verlenen en die continu optimaliseren. Door het gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier is continuïteit voor de patiënt verzekerd. Indien uw vertrouwde arts afwezig of bezet is, kan één van de collega’s u absoluut verder helpen.

Onze praktijkverpleegkundige

Bij onze praktijkverpleegkundige Nadia Dewitte kan u terecht voor een nuchtere bloedafname, pre-operatief ECG, suikertest ikv zwangerschap, bloeddruk- en gewichtscontrole, technische onderzoeken ikv verzekering, vaccinaties ea.

Dit kan telkens in de voormiddag na afspraak.

Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen via 056/20.44.34 of via de afspraakknop hieronder. Voor het bespreken van de resultaten en het verder invullen van formulieren kan u op een later tijdstip terecht bij uw arts.

Het secretariaat

pirroen secretariaat karen boonen

Karen Boonen is onze medische secretaresse die jullie graag te woord staat. U kan bij haar terecht om afspraken te maken, huisbezoeken aan te vragen, bij administratieve vragen of acute problemen. Net zoals de artsen is zij gebonden aan het beroepsgeheim.

Ons secretariaat is elke werkdag open van 8u tot 11u30 en 15u tot 18u30 (op vrijdag tot 18u00).

De artsen wensen zo weinig mogelijk telefonisch gestoord te worden tijdens de raadplegingen. Gelieve daarom eerst uw vraag te richten tot de secretaresse. Indien zij u niet verder kan helpen, zal u worden doorverbonden met één van de artsen of wordt u later terug opgebeld.

Ons privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Huisartsen Pirroen persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk.
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om een afspraak met jou te kunnen maken.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via ons telefoonnummer +32 56 20 44 34.