logo huisartsen pirroen kortrijk

Waar vindt u ons?

Oudenaardsesteenweg 115 in Kortrijk

Er is parkeergelegenheid voor de ingang van de praktijk.
Let op: in de Elfde-julilaan geldt betalend parkeren (KOR2, 1e uur is gratis)

Een afspraak maken?

Breng steeds uw ID-kaart of ISI+ kaart mee!

Maak uw afspraak bij voorkeur online.
Bellen naar 056 20 44 34 kan ook
op werkdagen tussen 8u-11u30 en 15u-18u30 (op vrijdag tot 18u00)

Indien u een afspraak wenst te annuleren, gelieve tijdig te verwittigen. Bij het niet opdagen, zien wij ons genoodzaakt u een consultatie per factuur aan te rekenen zonder tussenkomst van de mutualiteit.

Komt u met twee of meer personen, boek dan ook twee of meer afspraken aub. Dit uit respect voor de volgende patiënt die een afspraak heeft.

Voor medisch advies en medicatievoorschriften, vragen we u beleefd om hiervoor op raadpleging te komen. Vraag voldoende voorschriften in afwachting van een volgende consultatie.

Huisbezoek nodig?

Indien mogelijk vragen we om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen. Het volledige medisch dossier is hier beschikbaar en alle materiaal is voorhanden voor een goed klinisch onderzoek en aangepaste behandeling. De kwaliteit van de zorgen wordt op die manier gemaximaliseerd.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan er telefonisch een huisbezoek aangevraagd worden op het nummer 056 20 44 34. Voor onze werkregeling doet u dit best vóór 11u.

Bij een tijdige aanvraag proberen we het huisbezoek in de ronde van de gewenste arts op te nemen. Is het huisbezoek dringend, laattijdig aangevraagd of is de gewenste arts overbezet dan zal de arts die het snelst beschikbaar is, verwittigd worden.

Ons privacybeleid

Waarom verzamelen we bij Huisartsen Pirroen persoonsgegevens en hoe gaan we met die gegevens om?

Jouw privacy is belangrijk.
Het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en jouw privacy is belangrijk voor ons. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), is onze leidraad. Dit betekent dat wij:

  • jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf.
  • enkel die gegevens verzamelen die minimaal nodig zijn om een afspraak met jou te kunnen maken.
  • indien nodig, jouw toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.
  • jouw persoonsgegevens met de nodige zorg bewaren en beschermen zodat deze bij ons veilig zijn.
  • altijd bereid zijn om vragen met betrekking tot jouw persoonsgegevens te beantwoorden. Hiervoor kan je ons contacteren via ons telefoonnummer +32 56 20 44 34.